2,5 triệu công nhân trả nợ cho một “quả đấm thép”

Ông Nguyễn Anh Dũng nhận quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Ông Nguyễn Anh Dũng nhận quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.