Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cẩn trọng với dị vật đường tiêu hóa

Bệnh nhân được soi lấy dị vật đường tiêu hóa (ảnh N.P)
Bệnh nhân được soi lấy dị vật đường tiêu hóa (ảnh N.P)