Những phận đời mong manh

Anh Lê Tự Lập - người nhiễm HIV duy trì sự sống bằng thuốc ARV (Ảnh: Thùy Linh).
Anh Lê Tự Lập - người nhiễm HIV duy trì sự sống bằng thuốc ARV (Ảnh: Thùy Linh).