Khi lính biên phòng làm “osin” cao cấp

Biên phòng ở tổ công tác Rào Tre giúp người đồng bào Chứt gặt lúa
Biên phòng ở tổ công tác Rào Tre giúp người đồng bào Chứt gặt lúa
Biên phòng ở tổ công tác Rào Tre giúp người đồng bào Chứt gặt lúa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top