Người được “Vật lý” gọi tên

PGS-TS Huỳnh Vĩnh Phúc.
PGS-TS Huỳnh Vĩnh Phúc.