Chắp cánh ước mơ đại học cho công nhân

Điền thông tin vào phiếu khảo sát nhu cầu học để gửi cho ban tuyển sinh. Ảnh: L.T
Điền thông tin vào phiếu khảo sát nhu cầu học để gửi cho ban tuyển sinh. Ảnh: L.T