ỦY BAN TƯ PHÁP QUỐC HỘI NÓI VỀ “KỲ ÁN GỖ TRẮC”:

Yêu cầu các cơ quan tố tụng tôn trọng sự giám sát

Theo cơ quan kiểm tra thì chỉ có khoảng dưới 30m3 gỗ hương “trà trộn” trong lô gỗ trắc nhập khẩu trên 600m3, nhưng toàn bộ lô gỗ trắc đã bị tịch thu, đem bán. Ảnh: P.V
Theo cơ quan kiểm tra thì chỉ có khoảng dưới 30m3 gỗ hương “trà trộn” trong lô gỗ trắc nhập khẩu trên 600m3, nhưng toàn bộ lô gỗ trắc đã bị tịch thu, đem bán. Ảnh: P.V
Theo cơ quan kiểm tra thì chỉ có khoảng dưới 30m3 gỗ hương “trà trộn” trong lô gỗ trắc nhập khẩu trên 600m3, nhưng toàn bộ lô gỗ trắc đã bị tịch thu, đem bán. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top