Xét xử đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm tự bào chữa những gì?

Hà Văn Thắm bổ sung ý kiến bào chữa cho bản thân tại tòa. Ảnh Cao Nguyên.
Hà Văn Thắm bổ sung ý kiến bào chữa cho bản thân tại tòa. Ảnh Cao Nguyên.