Tổng cục An ninh tập huấn chuyên đề phòng chống tội phạm tiền giả

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Hội nghị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM