Khởi tố 4 bị can làm giả và tiêu thụ bằng Trung cấp giả

Ảnh minh họa thu hồi bằng Trung cấp giả.
Ảnh minh họa thu hồi bằng Trung cấp giả.
Ảnh minh họa thu hồi bằng Trung cấp giả.
Lên top