Gia Lai: Mở quán cà phê để buôn trẻ em làm gái mại dâm

Nhóm đối tượng trước vành móng ngựa. Ảnh Nhật Thanh.
Nhóm đối tượng trước vành móng ngựa. Ảnh Nhật Thanh.