Đạo diễn Việt Tú: Sẵn sàng chuyển giao lại quyền sở hữu kịch bản vở diễn "Ngày xưa"

Đạo diễn Việt Tú.
Đạo diễn Việt Tú.
Đạo diễn Việt Tú.
Lên top