Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cựu giám đốc ngân hàng lấy hàng ngàn lượng vàng dễ như trong tủ nhà mình

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phan Hồng.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phan Hồng.