Cựu giám đốc ngân hàng lấy hàng ngàn lượng vàng dễ như trong tủ nhà mình

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phan Hồng.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phan Hồng.