Chưa khởi tố nam công nhân đập trụ ATM, còn xem xét nhiều khía cạnh

Do bựa tức vì trụ ATM trả không đủ tiền rút, nam công nhân đã đập bể mặt kính và hộc của trụ ATM. Ảnh: Công an cung cấp
Do bựa tức vì trụ ATM trả không đủ tiền rút, nam công nhân đã đập bể mặt kính và hộc của trụ ATM. Ảnh: Công an cung cấp
Do bựa tức vì trụ ATM trả không đủ tiền rút, nam công nhân đã đập bể mặt kính và hộc của trụ ATM. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top