Bắt hàng chục con bạc tại "sòng" của nghệ sĩ Hồng Tơ

Nghệ sỹ hài Hồng Tơ tổ chức đánh bạc ngay tại nhà mình.
Nghệ sỹ hài Hồng Tơ tổ chức đánh bạc ngay tại nhà mình.
Nghệ sỹ hài Hồng Tơ tổ chức đánh bạc ngay tại nhà mình.
Lên top