Bắt đối tượng kinh doanh súng điện, công cụ hỗ trợ nguy hiểm trên mạng xã hội

Số hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép bị thu giữ. Ảnh: CAQB
Số hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép bị thu giữ. Ảnh: CAQB