Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bắt đối tượng kinh doanh súng điện, công cụ hỗ trợ nguy hiểm trên mạng xã hội

Số hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép bị thu giữ. Ảnh: CAQB
Số hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép bị thu giữ. Ảnh: CAQB