Nhặt được hơn 9 triệu đồng, trả lại cho người đánh rơi

Anh Quyền (đeo kính) trả lại hơn 9 triệu đồng cho người phụ nữ đánh rơi. Ảnh: TT.
Anh Quyền (đeo kính) trả lại hơn 9 triệu đồng cho người phụ nữ đánh rơi. Ảnh: TT.
Anh Quyền (đeo kính) trả lại hơn 9 triệu đồng cho người phụ nữ đánh rơi. Ảnh: TT.
Lên top