Vịnh Hạ Long ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng

Nếu không kiểm soát được nguồn nước thải, chất thải từ hơn 500 tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long, thì tốc độ ô nhiễm sẽ lan nhanh bởi những con tàu này hoạt động rộng khắp trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Nếu không kiểm soát được nguồn nước thải, chất thải từ hơn 500 tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long, thì tốc độ ô nhiễm sẽ lan nhanh bởi những con tàu này hoạt động rộng khắp trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Nếu không kiểm soát được nguồn nước thải, chất thải từ hơn 500 tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long, thì tốc độ ô nhiễm sẽ lan nhanh bởi những con tàu này hoạt động rộng khắp trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top