Chi tiêu hơn 9 triệu đồng vậy lương bao nhiêu để có tích lũy?

Đời sống của đa phần công nhân lao động hiện nay còn quá nhiều khó khăn. Ảnh: L.T
Đời sống của đa phần công nhân lao động hiện nay còn quá nhiều khó khăn. Ảnh: L.T