Bộ mặt mới của ma túy: Vô hại và không thể phát hiện?

Tem giấy, tem ma túy.
Tem giấy, tem ma túy.