Voọc mông trắng trước nguy cơ tuyệt chủng

Voọc mông trắng ở Rừng Quốc gia Cúc Phương (ảnh: Nguyen Van Truong, speciesonthebrink.org)
Voọc mông trắng ở Rừng Quốc gia Cúc Phương (ảnh: Nguyen Van Truong, speciesonthebrink.org)
Voọc mông trắng ở Rừng Quốc gia Cúc Phương (ảnh: Nguyen Van Truong, speciesonthebrink.org)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top