Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top