Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Sức chịu đựng có hạn...