Phát triển nông nghiệp thông qua các giải pháp công nghệ hạt nhân

TS. Lê Đức Thảo thăm cánh đồng giống đậu tương với chuyên gia nước ngoài.
TS. Lê Đức Thảo thăm cánh đồng giống đậu tương với chuyên gia nước ngoài.
TS. Lê Đức Thảo thăm cánh đồng giống đậu tương với chuyên gia nước ngoài.