Video: Ngư dân Phillipines bắt được "cá mặt trăng" khổng lồ

Loài cá Lampris guttatus, hay còn gọi là cá "mặt trăng" - Ảnh: Internet
Loài cá Lampris guttatus, hay còn gọi là cá "mặt trăng" - Ảnh: Internet
Loài cá Lampris guttatus, hay còn gọi là cá "mặt trăng" - Ảnh: Internet
Lên top