Việt Nam xuất khẩu 86.000 tấn phân bón hữu cơ

Cần thay đổi thói quen sử dụng phân bón vô cơ của nông dân sang sử dụng phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường. Ảnh: Kh.V
Cần thay đổi thói quen sử dụng phân bón vô cơ của nông dân sang sử dụng phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường. Ảnh: Kh.V
Cần thay đổi thói quen sử dụng phân bón vô cơ của nông dân sang sử dụng phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top