Việt Nam nhập khẩu ôtô đạt kỷ lục gần 3.500 chiếc trong 1 tuần