Tân Hoàng Minh khởi công xây dựng dự án D’. EL Dorado bên Hồ Tây