Số lượng thịt lợn thiếu trong dịp Tết có thể nhiều hơn dự tính

Số lượng thịt lợn thiếu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể lớn hơn dự tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Kh.V
Số lượng thịt lợn thiếu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể lớn hơn dự tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Kh.V
Số lượng thịt lợn thiếu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể lớn hơn dự tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Kh.V
Lên top