Sẽ cưỡng chế quyết định xử phạt 275 triệu đồng đối với Công ty Hoàng Quân

Các cư dân đội mưa treo băng rôn đòi nhà tại văn phòng chi nhánh chủ đầu tư.
Các cư dân đội mưa treo băng rôn đòi nhà tại văn phòng chi nhánh chủ đầu tư.
Các cư dân đội mưa treo băng rôn đòi nhà tại văn phòng chi nhánh chủ đầu tư.
Lên top