Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: GDP tăng 6,6-6,8%.

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%. Ảnh Cao Nguyên
Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%. Ảnh Cao Nguyên
Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%. Ảnh Cao Nguyên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top