Ốc Thanh Vân và Bình Minh tìm kiếm tài năng khởi nghiệp

Một bạn thí sinh trình bày ý tưởng trước Ban giám khảo
Một bạn thí sinh trình bày ý tưởng trước Ban giám khảo
Một bạn thí sinh trình bày ý tưởng trước Ban giám khảo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top