Nữ khách hàng liên tiếp trúng 2 giải 10 triệu sau khi uống Trà thanh nhiệt Dr Thanh