Ngày càng nhiều ưu đãi lớn và lợi ích từ dịch vụ ngân hàng điện tử

Người dùng còn có thể đi siêu thị ngay trên ứng dụng ngân hàng. Ảnh BIDV
Người dùng còn có thể đi siêu thị ngay trên ứng dụng ngân hàng. Ảnh BIDV
Người dùng còn có thể đi siêu thị ngay trên ứng dụng ngân hàng. Ảnh BIDV
Lên top