Ngân hàng làm gì để đảm bảo an toàn khi triển khai eKYC?

Việc mở tài khoản sử dụng phương thức xác thực điện tử eKYC đang được nhiều ngân hàng Việt triển khai. Ảnh: VPB
Việc mở tài khoản sử dụng phương thức xác thực điện tử eKYC đang được nhiều ngân hàng Việt triển khai. Ảnh: VPB
Việc mở tài khoản sử dụng phương thức xác thực điện tử eKYC đang được nhiều ngân hàng Việt triển khai. Ảnh: VPB
Lên top