MobiFone nói gì về việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG?

Mobifone ra thông báo huỷ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG. Ảnh: TC
Mobifone ra thông báo huỷ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG. Ảnh: TC
Mobifone ra thông báo huỷ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG. Ảnh: TC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM