Mã chứng khoán HVN của Vietnam Airlines bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu HVN bị HOSE đưa vào diện cảnh báo. Ảnh TL
Cổ phiếu HVN bị HOSE đưa vào diện cảnh báo. Ảnh TL
Cổ phiếu HVN bị HOSE đưa vào diện cảnh báo. Ảnh TL
Lên top