Lọc dầu Dung Quất được phép hoạt động theo cơ chế tự chủ