HNX chạy thử nghiệm chứng khoán phái sinh trong 2 ngày tới

HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh cho 6 công ty chứng khoán. Ảnh PV
HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh cho 6 công ty chứng khoán. Ảnh PV
HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh cho 6 công ty chứng khoán. Ảnh PV
Lên top