"Hình hài" con đường 5.000 tỷ nối bốn quận, huyện Hà Nội sắp khánh thành