Hẹp cửa xe Asean, hé cửa xe Đức: Kịch bản nào cho thị trường xe Tết?