Giá vàng ngày 4.1: Vàng trong nước và thế giới “nắm tay nhau” tăng giá