Giá vàng đã mất tới hơn 3 triệu đồng mỗi lượng

Nhà đầu tư chuyển hướng sang nắm giữ USD khiến giá vàng liên tục đi xuống. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà đầu tư chuyển hướng sang nắm giữ USD khiến giá vàng liên tục đi xuống. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà đầu tư chuyển hướng sang nắm giữ USD khiến giá vàng liên tục đi xuống. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top