Doanh nghiệp xây dựng không phép, Giám đốc lên tiếng thách thức

Công ty Thanh Tùng xây dựng trên khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: QĐ
Công ty Thanh Tùng xây dựng trên khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: QĐ
Công ty Thanh Tùng xây dựng trên khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top