Chứng khoán: Phiên vượt thoát mốc 920 điểm còn gây phập phồng

Chứng khoán đã có một phiên vượt thoát khỏi mốc 920 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán đã có một phiên vượt thoát khỏi mốc 920 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán đã có một phiên vượt thoát khỏi mốc 920 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top