Cạnh tranh gay gắt, Grab vẫn gia tăng giá trị cho thị trường

Màu áo xanh Grab đang diện hiện khắp các đường phố tại TP.HCM.
Màu áo xanh Grab đang diện hiện khắp các đường phố tại TP.HCM.
Màu áo xanh Grab đang diện hiện khắp các đường phố tại TP.HCM.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top