Các ngân hàng có thể giảm vốn điều lệ

Các quy định mới để các ngân hàng giảm vốn điều lệ đang được Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện. Ảnh: N.H
Các quy định mới để các ngân hàng giảm vốn điều lệ đang được Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện. Ảnh: N.H
Các quy định mới để các ngân hàng giảm vốn điều lệ đang được Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện. Ảnh: N.H
Lên top