Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Cần chú ý đến hành vi gian lận xuất xứ sản phẩm

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh C.Nguyên.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh C.Nguyên.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh C.Nguyên.
Lên top