Bỏ hoang cụm công nghiệp, dân thuê đất… trồng dưa hấu

Gần 10 năm trôi, chỉ có một doanh nghiệp thuê đất ở Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh. Ảnh: N.T
Gần 10 năm trôi, chỉ có một doanh nghiệp thuê đất ở Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh. Ảnh: N.T
Gần 10 năm trôi, chỉ có một doanh nghiệp thuê đất ở Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh. Ảnh: N.T
Lên top