118 container chứa xe BMW vô thừa nhận ở cảng hơn 1 năm

Lô xe BMW nằm cảng Sài Gòn sẽ được tái xuất về Đức
Lô xe BMW nằm cảng Sài Gòn sẽ được tái xuất về Đức
Lô xe BMW nằm cảng Sài Gòn sẽ được tái xuất về Đức

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM